Welkom bij

Wereldwinkel Berkel en Rodenrijs

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Stichting Wereldwinkel Berkel en Rodenrijs

 RSIN

 805531270

 Vestigingsadres

 Centrumpassage 4, 2651 JP Berkel en Rodenrijs

 Telefoonnummer

 010-5120068

 E-mail adres

 info@wwbr.nl
ANBI logo

 

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel Berkel en Rodenrijs bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Berkel en Rodenrijs is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Berkel en Rodenrijs vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Financiering

Alle kosten worden gefinancierd uit de marge tussen verkoop en inkoop en uit donaties.

Beheer en besteding van het vermogen

Het vermogen bestaat uit voorraden en liquide middelen

Samenstelling/Functies van het bestuur

Pleijster, Frans. Geboren 01-05-1950 te Utrecht,Voorzitter, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.
Ammerlaan, Mariska, geboren 05-04-1980, Rotterdam, Secretaris, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.
De Rooij, Nicolaas Maria, geboren 14-05-1944, Jutphaas, Penningmeester, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.
Ten Cate, Femmy, geboren 18-12-1956 te Amsterdam, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.
Vilamill, Lourdes, geboren 24-6-1963, La Paz, Bolivia, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Berkel en Rodenrijs heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding.

Financiële verantwoording

Financieel overzicht stichting Wereldwinkel Berkel en Rodenrijs 2013:

 

2015 €  
Baten  
Netto omzet (verkoop artikelen)  84.439
   
Lasten  
Kostprijs omzet (inkoop artikelen)   52.737
Onkostenvergoedingen 1.334
Afschrijving vaste activa 543
Huisvesting (huur, energie, etc) 22.113
Exploitatie (onderhoud, kleine aanschaffingen) 1.163
Kantoorlasten (contributies, abonnementen, telefoon) 3.020
Verkooplasten (promotie winkels BR,  verpakking, fee fairsupport LVWW) 7.010
Algemene lasten (o.a. verzekeringen) 1.021
Giften -4.469
  ________
Som lasten 84.472
   
Resultaat -33
Kosten bank -815
  ________
Saldo 848

 

Balans per 31 december 2015

  €   €  
ACTIVA    
Inventaris   188
Voorraden   20.186
Vorderingen    
Debiteuren 1.203  
Overlopende activa 3.663  
  ________  
    4.866
Liquide   15.629
    ________
Totaal activa   40.869
     
PASSIVA    
Reserve   33.959
Langlopende schulden   6.500
Kortlopende schulden    
Omzetbelasting 344  
Overlopende passiva 66  
  ________  
    410
    ________
Totaal Passiva   40.869