ANBI

 Naam instelling  Stichting Wereldwinkel Berkel en Rodenrijs
 RSIN  805531270
 Vestigingsadres  Centrumpassage 4, 2651 JP Berkel en Rodenrijs
 Telefoonnummer  010-5120068
 E-mail adres  info@wwbr.nl
ANBI logo

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De organisatie

Sinds 1 oktober 2018 is Wereldwinkel Berkel en Rodenrijs aangesloten bij de Stichting Wereldwinkels Nederland. Deze stichting behartigt de belangen van veel wereldwinkels in heel Nederland en ondersteunt hen met administratieve verplichtingen.  Ook heeft de stichting een eigen kassasysteem ontwikkeld, dat voor een redelijke prijs door wereldwinkels gebruikt kan worden. Daarnaast kan Wereldwinkel Berkel en Rodenrijs over allerlei aangelegenheden voor advies terecht bij Stichting Wereldwinkels Nederland.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel Berkel en Rodenrijs bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie.

Activiteiten

Wereldwinkel Berkel en Rodenrijs vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:

  • verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
  • het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes.

Financiering

Alle kosten worden gefinancierd uit de marge tussen verkoop en inkoop en uit donaties.

Beheer en besteding van het vermogen

Het vermogen bestaat uit voorraden en liquide middelen

Samenstelling/Functies van het bestuur

  • Bodbijl, Rinus, Geboren 01-06-1951. Voorzitter, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders,
  • Van Bekkum, Laura, geboren 23-06-1987, Penningmeester, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.
  • De Rooij, Nicolaas, geboren 14-05-1944, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.
  • Vilamill, Lourdes, geboren 24-6-1963, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.
  • Lisanne van de Graag, geboren 05-05-1984, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Berkel en Rodenrijs heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding.

Financiële verantwoording

Het financieel overzicht van stichting Wereldwinkel Berkel en Rodenrijs 2021 vindt u hier.